Залуу Маку Коизүми Азийн эрэлхэг баатруудын үеэр үтрээ, үсэрхэг үтрээтэйгээ баярлаж, аз жаргалтай, аз жаргалгүй, аз жаргалтай, аз жаргалгүй, аз жаргалгүй, аз жаргалгүй, аз жаргалтай, аз жаргалгүй, аз жаргалгүй, аз жаргалгүй, аз жаргалтай, аз жаргалтай, аз жаргалтай байхыг хүсдэг. Түүний том хошуутай хоёр том ачаа.