Сарами Ёошикава түүний сувилагчийн хувцас өмссөн нь сэтгэлийн хямралд ордог бөгөөд тэр хариулахгүйн тулд хариу авахгүй байна. Тэр залуу ямар ч эсэргүүцэлтэй байдаггүй, тиймээс тэд зүгээр л тааламжтай зүйлсийг олж авдаг. Бүр илүү халуун зүйлүүдийг авахын тулд тэд олон арван ажлын байрыг сонгож, боломжтой бүх багцыг эргүүлнэ. Ийм олон янзаар, хамгийн эрэлттэй сувилагч ч гэсэн сэтгэл хангалуун байхыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой.