Нацүки Хэйшаугийн жижиг зулзагануудтай зөгийн бал зохимжтой аман дээрээ уруулаа чиглүүлээд аман дээрээ уруулынхаа аман дээр байгаа тохойноосоо зулгааж эхэлдэг. Тэр ч байтугай түүний хэрэгцээг мэдэрч байгаа HARDCORE Аз жаргалтай нөхөрлөлийг үргэлжлүүлэн, үтрэмдээ цочроох, ам