Сүйт бүсгүй тэнгэрт зөөлөн уруулаараа гулгах хоёр ноходтойгоо гайхалтай санагдав. Тэр ямааг хөхөхөд хэрхэн мэддэг, япончуудын гайхалтай, таашаал ханамж эдлэхээсээ өмнө бэлгийн хавьталд орохыг хүсдэг.